Productbeschrijving

Glucosamine Pharma Nord wordt gebruikt voor het verlichten van symptomen van lichte tot matige artrose van de knie. 3 capsules/dag = 1527mgglucosaminesulfaat.

 • Naam

  Glucosamine Pharma Nord Caps 90 X 400mg
 • Productcode

  2277648
 • Indicatie(s)

  Hulpmiddel bij de symptomatische behandeling van lichte tot matige artrose van de knie, nadat elke pathologische oorzaak is uitgesloten... Is niet geschikt bij acute artrosepijnen...

 • Gebruiksaanwijzing

  Volwassenen

  • 1 capsule, 3x per dag
  • Als alternatief kan de dagdosis in één enkele keer worden ingenomen

  Toedieningswijze

  De capsules moeten worden ingenomen met een vol glas water. De capsules mogen ingenomen worden met of zonder voedsel. Het is mogelijk dat een verlichting van de symptomen (in het bijzonder pijnverlichting) pas na enkele weken behandeling optreedt en in sommige gevallen kan het zelfs langer dure

 • Contra-indicaties

  **Wanneer mag u Glucosamine Pharma Nord niet gebruiken? ** · u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. ****

  Welke stoffen zitten er in Glucosamine Pharma Nord?

  · De werkzame stof in dit middel is glucosamine. Elke capsule bevat 676 mg glucosaminehemisulfaatkaliumchloridecomplex (1:1) overeenkomend met 509 mg glucosaminehemisulfaat overeenkomend met 400 mg glucosamine.

  · De andere stof in dit middel is magnesiumstearaat - capsule: gelatine - kleuring: titaniumdioxide (E171).

  · als u allergisch (overgevoelig) bent voor schaaldieren, omdat de werkzame stof uit schaaldieren wordt Gehaald.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Glucosamine Pharma Nord?

  Vooraleer u de behandeling met Glucosamine Pharma Nord start, moet u uw arts raadplegen om de aanwezigheid van gewrichtsaandoeningen die een andere behandeling vereisen, uit te sluiten. Glucosamine Pharma Nord bevat 2.2 mmol (87 mg) kalium per capsule. Men moet hiermee rekening houden bij patiënten met een verminderde nierfunctie of patiënten die een gecontroleerd kaliumdieet volgen.

  Vertel uw dokter ook: als u een gekende hoge cholesterolspiegel hebt, aangezien er in enkele gevallen een gestegen cholesterolspiegel in het bloed werd waargenomen bij patiënten die behandeld werden met glucosamine. Het is aanbevolen om de cholesterolspiegels te controleren voor en tijdens de behandeling.

  · als u lijdt aan astma. Als u een behandeling met glucosamine start, moet u beseffen dat de symptomen eventueel kunnen verergeren. ·

  als u suikerziekte hebt. Bij het begin van de behandeling met Glucosamine Pharma Nord kan een regelmatiger controle van uw bloedsuikergehalte nodig zijn.

  Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

  Neemt u naast Glucosamine Pharma Nord nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, kruidengeneesmiddelen en hooggedoseerde vitaminen- of mineralenpreparaten.

  Voorzichtigheid is geboden als Glucosamine Pharma Nord samen met andere geneesmiddelen wordt gebruikt, in het bijzonder:

  bloedverdunners (warfarine)

  tetracycline

 • Product informatie

 • Wettelijke Tekst

 • Bijsluiter

 • Actieve ingrediënten

  glucosamine sulfaat-kaliumchloride

 • Samenstelling

  De werkzame stof in dit middel is glucosamine. Elke capsule bevat 676 mg glucosaminehemisulfaatkaliumchloridecomplex (1:1) overeenkomend met 509 mg glucosaminehemisulfaat overeenkomend met 400 mg glucosamine. De andere stof in dit middel is magnesiumstearaat - capsule: gelatine - kleuring: titaniumdioxide (E171).

 • Extra info