Productbeschrijving

 • Naam

  Gaviscon Anijs Susp Buv 500ml
 • Productcode

  1450956
 • Indicatie(s)

  Dit is een geneesmiddel tegen de symptomen van gastro-oesofageale reflux.
  Gaviscon suspensie is aangewezen voor een korte behandeling (7 dagen) van de symptomen veroorzaakt door reflux van zure maaginhoud naar de slokdarm.

 • Gebruiksaanwijzing

  Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
  Oraal gebruik. Goed schudden vóór gebruik.
  De aanbevolen dosering is:
  Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
  10 tot 20 ml (2 tot 4 koffielepels) na de maaltijden en bij het slapengaan.
  Gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar:
  5 tot 10 ml (1 tot 2 koffielepels) na de maaltijd en bij het slapengaan.
  Indien gewenst kan men deze dosis verdunnen met water, maar het is raadzaam niet meer dan een gelijke hoeveelheid water toe te voegen. Goed mengen.
  Raadpleeg een arts als de symptomen verergeren of langer aanhouden dan 7 dagen.
  Heeft u te veel van Gaviscon ingenomen?
  Indien u te veel van dit product heeft ingenomen kan u een opgezwollen gevoel hebben. Het is weinig waarschijnlijk dat u last ondervindt bij inname van te hoge dosissen maar raadpleeg toch uw arts of uw apotheker.
  Wanneer u teveel Gaviscon heeft ingenomen, neemt u onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070 245 245).
  Bent u vergeten Gaviscon in te nemen
  Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Zet de behandeling gewoon verder.
  Als u stopt met het innemen van Gaviscon suspensie
  De behandeling mag worden stopgezet zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen.
  Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • Contra-indicaties

  Wanneer mag u Gaviscon niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel met inbegrip van de hydroxybenzoaatesters (parahydroxybenzoaten). Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.
  • Heel zelden kunnen ademhalingsmoeilijkheden en huiduitslag optreden.
 • Product informatie

 • Wettelijke Tekst

 • Bijsluiter

 • Actieve ingrediënten

  waterstofcarbonaat natrium, alginaat natrium

 • Samenstelling

  Welke stoffen zitten er in Gaviscon suspensie?

  • De werkzame stoffen zijn natriumalginaat en natriumbicarbonaat
  • De andere stoffen zijn calciumcarbonaat, carbomeer 974 P, methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), natriumsaccharinaat, venkelaroma, erythrosine, natriumhydroxide, gezuiverd water.
 • Extra info