Productbeschrijving

Frontline® Spot-On is een gemakkelijk aan te brengen vloeistof die uw hond goede bescherming tegen vlooien en teken biedt. Vlooien sterven binnen 24 uur, teken en bijtende luizen binnen 48 uur. Frontline® Spot-On beschermt uw hond 4 weken tegen teken en 4 weken tegen vlooien. Voor honden van 20kg tot 40kg.

 • Naam

  Frontline Spot On Hond 20-40kg Pipet 3x2,68ml
 • Productcode

  1397231
 • Indicatie(s)

  Voor de behandeling van honden van 10 tot 20 kg lichaamsgewicht:

  • Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken en/of bijtende luizen.
  • Behandeling van besmettingen met vlooien (Ctenocephalides spp.): De insecticidewerkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 8 weken aan.Preventie van de vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren(ovicide werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werdengelegd door volwassen vlooien gedurende 8 weken na toediening.
  • Behandeling van besmettingen met teken (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis,Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus): Het product heeft een persisterende acaricidewerking tot 4 weken tegen teken(gebaseerd op experimentele gegevens).
  • Behandeling van besmettingen met bijtende luizen (Trichodectes canis).

  Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een programma ter bestrijding van door vlooienveroorzaakte allergische dermatitis (FAD).

 • Gebruiksaanwijzing

 • Contra-indicaties

  In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies jonger dan 8 weken
  oud.
  Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts) of herstellende dieren.
  Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
  In afwezigheid van studies wordt het gebruik van dit product niet aanbevolen bij niet-doeldiersoorten.
  Dit product is specifiek ontwikkeld voor honden. Niet gebruiken bij katten en fretten, daar dit tot
  overdosering kan leiden.

 • Product informatie

 • Wettelijke Tekst

 • Bijsluiter

 • Actieve ingrediënten

 • Samenstelling

 • Extra info