Productbeschrijving

 • Naam

  Dulcolax Bisacodyl Drag 40x 5mg
 • Productcode

  0037457
 • Indicatie(s)

  • Constipatie
  • Voorbereiding van diagnostisch onderzoek.
  • Pre- of postoperatieve behandeling.
  • Klinische toestanden die een gemakkelijke ontlasting vergen.
 • Gebruiksaanwijzing

  Constipatie

  • Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: 1 à 2 tabletten
  • Kinderen van 4 tot 10 jaar: 1 tablet
  • De tabletten worden 's avonds ingenomen om 's anderendaags 's ochtends ontlasting te verkrijgen

  Medische ingreep of onderzoek

  • Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: 2 tabletten 's ochtends en 2 tabletten 's avonds vóór de ingreep of het onderzoek, en 1 zetpil op de ochtend van de ingreep of het onderzoek
  • Kinderen van 4 tot 10 jaar: 1 tablet 's avonds

  Toedieningswijze

  • Gezien de tabletten maagsapresistent zijn, mogen zij niet samen met melk, antacida of sommige protonpompinhibitoren worden ingenomen
 • Contra-indicaties

  Bij kinderen jonger dan 2 jaar.
  Bij patiënten met ileus, intestinale obstructie, acuut abdomen zoals bij acute appendicitis, acute inflammatoire colonaandoeningen, ernstige dehydratatie en in geval van ernstige abdominale pijn in associatie met misselijkheid en braken die kan wijzen op een ernstigere pathologie.
  Bij overgevoeligheid voor bisacodyl of voor één van de hulpstoffen.
  Het gebruik van het product is tegenaangewezen in geval van zeldzame erfelijke aandoeningen.

 • Product informatie

 • Wettelijke Tekst

 • Bijsluiter

 • Actieve ingrediënten

  bisacodyl

 • Samenstelling

 • Extra info