Productbeschrijving

 • Naam

  Dafalgan Pediatrie 30mg/ml Siroop Fl 90ml
 • Productcode

  1571314
 • Indicatie(s)

  Farmacotherapeutische groep
  Dit geneesmiddel is een analgeticum (pijnstiller) en een antipyreticum (het werkt koortsverlagend).
  Het is voorbehouden voor kinderen tot 50 kg.
  Therapeutische indicaties
  DAFALGAN PEDIATRIE wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van pijn en koorts.
  Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

 • Gebruiksaanwijzing

  De geadviseerde dosering is:
  De gebruikelijke dosering bij kinderen bedraagt 15 mg/kg, om de 6 uur (ofwel 60 mg/kg/24 uur); in
  geval van geelzucht zal deze posologie tot de helft herleid worden.
  De niet te overschrijden maximale dosis bedraagt 60 mg/kg/24 uur. Raadpleeg uw arts in de volgende
  situaties:
  • ernstige leveraandoeningen,
  • syndroom van Gilbert (familiale niet-hemolytische geelzucht),
  • chronische ondervoeding,
  • dehydratatie.
  De te gebruiken dosering moet aangepast worden aan het gewicht en de toestand van de patiënt.
  Het doseringssysteem is trapsgewijs gebaseerd op het lichaamsgewicht van het kind in kg en voorziet
  per inname een dosis van 15 mg paracetamol per kg lichaamsgewicht van het kind.
  Vul het doseringssysteem op basis van het lichaamsgewicht van het kind zodat het vloeistofniveau
  ermee overeenkomt.
  - Kinderen van 4 tot 16 kg: vul het doseringssysteem tot de dosering bereikt wordt die overeenstemt
  met het lichaamsgewicht van het kind of tot de dosering die er het nauwst bij aansluit.
  - Kinderen van 16 tot 32 kg: vul het doseringssysteem één keer totdat de maximumdosis bereikt wordt,
  en vul daarna het doseringssysteem een tweede keer totdat het lichaamsgewicht van het kind bereikt
  wordt.

 • Contra-indicaties

  • Als het kind allergisch is voor paracetamol, fenacetine of een van de andere stoffen in dit
   geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
  • Als het kind intolerant is voor fructose of het glucose-galactose malabsorptiesyndroom.
 • Product informatie

 • Wettelijke Tekst

 • Bijsluiter

 • Actieve ingrediënten

  paracetamol

 • Samenstelling

  - De werkzame stof in dit middel is paracetamol.
  - De andere stoffen in dit middel zijn: macrogol 6000, vloeibare suiker, sucrose, kaliumsorbaat,
  karamel-vanillearoma, anhydrisch citroenzuur en gezuiverd water.
  Zie ook rubriek 2 'DAFALGAN PEDIATRIE bevat'.

 • Extra info