Productbeschrijving

 • Naam

  D-vital 500/880 Bruis Zakje 30
 • Productcode

  3212024
 • Indicatie(s)

  • Toestanden gekenmerkt door een matig tekort aan calcium en een aangetoond tekort aan vitamine D
  • Bij de behandeling van osteoporose, als aanvulling bij specifieke behandelingen in geval van een matig tekort aan calcium en een aangetoond tekort aan vitamine D.
 • Gebruiksaanwijzing

  Vowassenen en kinderen

  • 1 zakje per dag

  Toedieningswijze

  • Eerst het poeder en dan het water in een glas gieten
  • Onmiddellijk na het oplossen drinken
 • Contra-indicaties

  - Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen (calcium en vitamine D3) of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
  - Hypercalciëmie. Hypercalciurie. Nierinsufficiëntie (creatinine-clearance < 20 ml/min). Calciumlithiase. Weefselverkalkingen (nefrocalcinose).
  - Nefrolithiase
  - Langdurige immobilisatie gepaard gaande met hypercalciurie en/of hypercalciëmie: de behandeling met calcium moet slechts bij het hernemen van de mobilisatie hervat worden.
  - Overdosering met vitamine D.
  - Myeloom, botmetastasen.

 • Product informatie

 • Wettelijke Tekst

 • Bijsluiter

 • Actieve ingrediënten

  colecalciferol, calcium carbonaat

 • Samenstelling

 • Extra info