Productbeschrijving

Homeopathisch geneesmiddel dat traditioneel gebruikt wordt bij reisziekte.

 • Naam

  Cocculine Comp Orodisp 40 Boiron Verv.1573377
 • Productcode

  3130887
 • Indicatie(s)

  Reisziekte

 • Gebruiksaanwijzing

  Sublinguaal gebruik.
  Volwassenen en kinderen:
  - preventief: 2 tabletten 3 keer per dag, de dag voor het vertrek indien mogelijk en de dag van de reis zelf.
  - curatief: 2 tabletten om het uur.
  Laat de tableten smelten onder de tong.
  Wat u moet doen als u meer COCCULINE® heeft ingenomen dan u zou mogen
  Volgens het homeopathisch principe is de werking van het homeopathisch geneesmiddel gerelateerd aan de verdunningsgraad van de werkzame bestanddelen en niet zozeer aan de ingenomen dosis.

  Wanneer u een dubbele dosis van COCCULINE heeft gebruikt, zal het effect daardoor niet sterker zijn. Wanneer u een dubbele dosis COCCULINE heeft gebruikt, zijn bijgevolg geen bijwerkingen te verwachten.
  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (tel. 070/245.245).

  Wat u moet doen wanneer u bent vergeten COCCULINE® in te nemen
  Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

  Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan informatie aan uw arts of apotheker.

 • Contra-indicaties

 • Product informatie

 • Wettelijke Tekst

 • Bijsluiter

 • Actieve ingrediënten

 • Samenstelling

  De werkzame bestanddelen voor 1 tablet van 250 mg zijn:

  • Cocculus indicus 4CH 0,625 mg
  • Nux vomica 4CH 0,625 mg
  • Petroleum 4CH 0,625 mg
  • Tabacum 4CH 0,625 mg

  De andere bestanddelen zijn lactose, natrium croscarmellose en magnesiumstearaat.

 • Extra info