Productbeschrijving

 • Naam

  Cardioaspirine Maagsapresist. Tabl 56 X 100mg
 • Productcode

  2605335
 • Indicatie(s)

  Behandeling

  • Acute behandeling bij myocardinfarct, instabiele angina pectoris, aorto-coronaire bypass, coronaire angioplastie en dialyse-shunt

  Preventie

  • Secundaire preventie na myocardinfarct, na een transient ischemic attack (TIA) of een ander cerebro-vasculair accident (CVA), evenals bij Kawasaki-syndroom
  • Primaire preventie van het myocardinfarct bij bepaalde risicogroepen (erge familiale atherosclerotische antecedenten; diabetes mellitus; jicht; hypertensie; dislipidemieën)
 • Gebruiksaanwijzing

  Acute behandeling

  • 1 tot 3 tabletten over de dag verdeeld
  • Eerste dosis in geval van acuut myocardinfarct: tussen 3 en 6 tabletten

  Profylaxe

  • 1 tot 2 tablet(ten) per dag
  • Kawasaki-syndroo

  • Febriele fase: 30 mg/kg/dag

  • Vanaf 2e tot 3e week: 5 mg/kg/dag

  Toedieningswijze

  • De tabletten met water innemen, zonder ze te breken
  • Bij voorkeur na het eten
  • Daarna een glas water of andere vloeistof drinken
  • Acuut myocardinfarct: tabletten kauwen of vergrijzelen voor de eerste dosis
  • Kawasaki-syndroom: de bescherming van de maagmucosa is niet gewaarborgd wanneer in functie van de dosering de tabletten moeten worden gebroken
 • Contra-indicaties

  • Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
  • Maag- en duodenumulceraties.
  • Pathogeen verhoogde neiging tot bloedingen.
  • Klinische toestanden met risico op hemorragie.
  • Gelijktijdige therapie met stollingsremmende geneesmidelen (bv. cumarinederivaten, heparine).
  • Glucose-6-fosfaatdehydrogenasetekort.
  • Astma of bekende overgevoeligheid aan salicylaten, kruisallergie met andere niet-steroïdale anti-inflammatoire (NSAI) middelen en tartrazine.
  • Ernstig verminderde nierfunctie.
  • Tijdens de zwangerschap, vooral tijdens de laatste 3 maanden.
  • Leverinsufficiëntie, voornamelijk in geval van chronisch gebruik van hoge doses.
  • Hemorragische diathese.
  • Ernstig hartfalen
  • Associatie met methotrexaat bij dosissen hoger dan of gelijk aan 15mg/week "Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie").

 • Product informatie

 • Wettelijke Tekst

 • Bijsluiter

 • Actieve ingrediënten

  acetylsalicylzuur

 • Samenstelling

 • Extra info