Productbeschrijving

 • Naam

  Bisolvon Sol Oraal 1x100ml 2mg/ml
 • Productcode

  0434365
 • Indicatie(s)

  BISOLVON is aangewezen voor de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen die gepaard

  gaan met afscheiding van kleverig slijm:

  • acute bronchitis, tracheobronchitis, chronische bronchitis

  • chronische bronchopulmonale aandoeningen

  • acute sinusitis, chronische sinusitis.

 • Gebruiksaanwijzing

  De gebruikelijke dosering is:

  • Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: 4 à 8 ml oplossing, 3 x per dag.

  Gebruik bij kinderen:

  • Kinderen van 5 tot 10 jaar: 4 ml oplossing, 3 x per dag.

  • Kinderen van 2 tot 5 jaar: 2 à 4 ml oplossing, 2 tot 3 x per dag, afhankelijk van het gewicht van het

  kind.

 • Contra-indicaties

  U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

  Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar.

  Door de aciditeit van de oplossing is voorzichtigheid nodig bij ulcuspatiënten.

  Er zijn meldingen gedaan van ernstige huidreacties die gerelateerd zijn aan de toediening van

  broomhexinehydrochloride. Als u huiduitslag krijgt (waaronder beschadiging van de slijmvliezen,

  bijvoorbeeld van de mond, keel, neus, ogen of bij de geslachtsorganen), stop dan met het gebruik van

  BISOLVON en neem direct contact op met uw arts.

  Kinderen en jongeren: Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar.

  Neemt u nog andere geneesmiddelen in? Gelijktijdige toediening van broomhexine en antibiotica (amoxicilline, cefuroxim, erythromycine, doxycycline) kan aanleiding geven tot een verhoging van de concentratie van antibiotica in de longen.

  BISOLVON vermijden tijdens de borstvoeding. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. BISOLVON bevat methylparahydroxybenzoaat, dat (eventueel laattijdige) allergische reacties kan veroorzaken.

 • Product informatie

 • Wettelijke Tekst

 • Bijsluiter

 • Actieve ingrediënten

  broomhexine hydrochloride

 • Samenstelling

  • De werkzame stof in dit middel is: Broomhexinehydrochloride 2 mg/ml

  • De andere stoffen in dit middel zijn: Wijnsteenzuur – Methylparahydroxybenzoaat – Gezuiverd

  water.

 • Extra info

  Maakt slijm in de luchtwegen vloeibaar.