Productbeschrijving

 • Naam

  Aspegic 100 Pulv 30x 100mg
 • Productcode

  1652049
 • Indicatie(s)

  ASPEGIC is een geneesmiddel tegen pijn, koorts en ontsteking. Het bevat als werkzaam bestanddeel lysine acetylsalicylaat, een verwant product van acetylsalicylzuur.

 • Gebruiksaanwijzing

  Kinderen

  • Gewoonlijke posologie: 0,050 g/kg per dag acetylsalicylzuur te verdelen in 3 à 4 innamen, met name
   • 2 tot 3 jaar: 3 à 6 zakjes per dag
   • 3 tot 5 jaar: 3 à 9 zakjes per dag
   • Kinderen < 30 maanden: max. 0,080 g/kg lichaamsgewicht per dag
   • Kinderen > 30 maanden: max. 0,100 g/kg lichaamsgewicht per da

  Toedieningswijze

  • De inhoud van één of meerdere zakje(s) voor inname oplossen in een beetje water, melk of fruitsap
 • Contra-indicaties

  - U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de bijsluiter. - U bent allergisch voor acetylsalicylzuur, tartrazine en/of niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen die aanleiding kunnen geven tot symptomen van overgevoeligheid zoals huiduitslag of astma. - Als u een voorgeschiedenis heeft van astma of andere overgevoeligheid. - Tijdens het derde trimester van de zwangerschap (na 24 zwangerschapsweken). - Als u een maag-of darmzweer heeft of heeft gehad in het verleden. - Als u lijdt aan een bloedingsstoornis of risico loopt op bloedingen. - Als u een ernstige vermindering van nier- en/of leverfunctie heeft. - Als u lijdt aan een ernstige, ongecontroleerde vermindering van de hartfunctie (hartinsufficiëntie). - Als u tegelijkertijd behandeld wordt met hoge dosissen (meer dan 15mg/week) methotrexaat (geneesmiddel dat het afweersysteem onderdukt en ontstekingen remt). - Als u behandeld wordt met hoge dosissen orale bloedstollingsremmers (anticoagulantia) als de salicylaten in hoge dosissen gebruikt worden. - Gelijktijdige inname van alcohol. - Bij patiënten met mestcelziekte, bij wie het gebruik van acetylsalicylzuur ernstige overgevoeligheidsreacties kan induceren (zoals circulatoire shock met rood aanlopen, te lage bloeddruk, versnelde hartslag en braken).

 • Product informatie

 • Wettelijke Tekst

 • Bijsluiter

 • Actieve ingrediënten

  acetylsalicylzuur lysine

 • Samenstelling

  Aspegic® 100 mg bevat 0,180 g lysine acetylsalicylaat.

  Hulpstoffen:

  • Aminoazijnzuur
  • Ammonium glycyrrhizinaat
  • Mandarine aroma
  • Lactose
 • Extra info

  Lysine acetylsalicylaat (L.A.S.), het actief bestanddeel van Aspegic® is een wateroplosbaar zout van acetylsalicylzuur (A.S.Z.) en bezit, zoals dit laatste, een antipyretische, analgetische, anti-inflammatoire (in hoge dosissen) en plaatjesaggregatieremmende werking.

  Deze 4 werkingen worden verklaard door de inhibitie van de prostaglandinesynthese, aangezien lysine acetylsalicylaat de actieve site van cyclo-oxygenase op irreversibele wijze inhibeert.