Productbeschrijving

 • Naam

  Asaflow 80mg Maagsapres Comp Bli 56x 80mg
 • Productcode

  1365543
 • Indicatie(s)

  Behandeling van cardiovasculaire aandoeningen

  • Acute behandeling van myocardinfarct, van onstabiele angor, coronaire angioplastie en van coronaire transplantatie

  Preventie van cardiovasculaire aandoeningen

  • Secundaire preventie na myocardinfarct, angor, cerebraal ischemisch accident of andere cerebro-vasculaire accidenten, perifere vasculaire pijn
  • Primaire preventie van myocardinfarct bij sommige risicogroepen (ernstige atherosclerotische familiale antecedenten, diabetes, jicht, hypertensie, dyslipemieën)
 • Gebruiksaanwijzing

  Behandeling

  • Aanvangsdosis: 320 tot 480 mg
  • Volgende dosis: 160 tot 320 mg gedurende enkele weken. Daarna overgaan tot de secundaire preventie

  Preventie

  • Secundaire preventie: 80 tot 160 mg per dag
  • Primaire preventie: 80 tot 160 mg per dag

  Toedieningswijze

  • De tablet inslikken zonder er op te kauwen
 • Contra-indicaties

  - Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen.
  - Overgevoeligheid ten overstaan van salicylaten, van andere niet steroïde anti-inflammatoire middelen (NSAIDs) en van tartrazine.
  - Actieve maag-darmulcus.
  - Constitutionele of verworven hemorragische ziekte.
  - Klinische toestand met verhoogd risico voor hemorragie (thrombocytopenie, vitamine K deficiëntie, hemofilie).
  - Ernstige leverinsufficiëntie.
  - Ernstige nierinsufficiëntie (GFR minder dan 10 ml/min).

 • Product informatie

 • Wettelijke Tekst

 • Bijsluiter

 • Actieve ingrediënten

  acetylsalicylzuur

 • Samenstelling

 • Extra info