Productbeschrijving

 • Naam

  Asaflow 160mg Maagsapres Comp Bli 56x160mg
 • Productcode

  0491290
 • Indicatie(s)

  Asaflow werkt in op de bloedplaatjes. Het behoort tot de groep van geneesmiddelen die het vormen van bloedklonters tegengaan. Deze groep noemt men 'antithrombotica'.Asaflow is aangewezen om bepaalde aandoeningen van het hart en de bloedvaten te behandelen of te voorkomen:

  1. Snelle (acute) behandeling van:

  • een hartaanval,
  • een onstabiele hartkramp (angina pectoris),
  • sommige heelkundige ingrepen aan de slagaders van het hart.

  2. Preventie:

  • voorkomen van bepaalde hart- en vaataandoeningen bij patiënten die reeds problemen aanhet hart of de bloedvaten gehad hebben (secundaire preventie), zoals:

  - hartaanval,

  - hartkramp (angina pectoris),

  - sommige voorvallen ter hoogte van de bloedvaten in de hersenen,

  - pijn in de bloedvaten van de ledematen.

 • Gebruiksaanwijzing

  Uw arts zal de gebruikelijke dosis bepalen. Uw arts zal ook bepalen hoelang u Asaflow moet innemen.

  Mogelijke doseringen worden hieronder beschreven.

  1. Snelle (acute) behandeling:Startdosis van 2 tot 3 tabletten van 160 mg per dag, gevolgd door 1 tot 2 tabletten van 160 mg per daggedurende enkele weken.

  Daarna zal overgegaan worden tot de secundaire preventie.

  2. Preventie:

  Secundaire preventie: 1 tablet van 80 mg tot 1 tablet van 160 mg per dag.

 • Contra-indicaties

  - Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen.
  - Overgevoeligheid ten overstaan van salicylaten, van andere niet steroïde anti-inflammatoire middelen (NSAIDs) en van tartrazine.
  - Actieve maag-darmulcus.
  - Constitutionele of verworven hemorragische ziekte.
  - Klinische toestand met verhoogd risico voor hemorragie (thrombocytopenie, vitamine K deficiëntie, hemofilie).
  - Ernstige leverinsufficiëntie.
  - Ernstige nierinsufficiëntie (GFR minder dan 10 ml/min).

 • Product informatie

 • Wettelijke Tekst

 • Bijsluiter

 • Actieve ingrediënten

  acetylsalicylzuur

 • Samenstelling

 • Extra info