McKesson Europe

Compliance

Compliance is een integraal component van de bedrijfscultuur en het leiderschap binnen de McKesson-groep (met inbegrip van Lloydspharma en Pharma Belgium) en verwijst naar de verplichting om de wet en interne richtlijnen na te volgen. Voor McKesson Europe heeft compliance tot doel negatieve gevolgen voor het bedrijf af te wenden en te vermijden. Het gaat hier echter niet simpelweg om het volgen van regeltjes. Het is eerder een continu proces waarin we onze handelingen heroverwegen en aanpassen aan nieuwe uitdagingen en situaties.

Compliance

Bovenop de relevante wettelijke bepalingen is de organisatie van het management en het beheer bij McKesson Europe hoofdzakelijk  gebaseerd op de statuten, De Belgische Corporate Governance Wetgeving alsook op de reglementen van orde van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Bij McKesson Europe worden de interne bedrijfsrichtlijnen opgesteld en voorgelegd door de Raad van Bestuur of door de departementen binnen de groep.

De betreffende departementen volgen de implementatie van het regulerende kader op en maken indien nodig aanpassingen. Onze gedragscode gaat verder dan de officiële wettelijke vereisten. In dit document hebben we principes gedefinieerd die zullen toelaten op een transparante, vertrouwenswaardige en duurzame manier te handelen.

Vanuit organisatorisch oogpunt maakt compliance deel uit van de dienst Legal bij McKesson Europe en is de directeur daarvan logischerwijs de Compliance Officer van de groep. Hij staat in voor het ontwikkelen, implementeren en opvolgen van de systemen omtrent compliance-management doorheen de hele groep. Een vastgelegde compliance-dag met vertegenwoordigers van Legal, Audit, Controlling en Human Resources dient als platform voor geïntegreerde informatie-uitwisseling.

De Local Compliance Officers die in elk land aangeduid worden staan in voor de implementering van de compliance-managementsystemen in deze landen en werken nauw samen met McKesson Europe. Een  confidentieel hulplijnsysteem geeft alle werknemers 24 uur op 24 toegang tot de externe ombudsman, kosteloos en in alle talen.

McKesson Europe is zich ervan bewust dat de handelingen van slechts één persoon of het ontbreken ervan een impact kan hebben op ons hele bedrijf. Daardoor is het van essentieel belang voor een duurzame compliance-cultuur dat iedereen binnen het bedrijf betrokken wordt. Compliance is bij McKesson Europe een living topic dat stelselmatig evolueert en nog meer aan belang wint. Om aan deze ontwikkeling en de zelfopgelegde normen te voldoen herzien we continu het Compliance managementsysteem en houden het op deze manier geschikt voor onze verschillende operationele regio’s maar ook flexibel genoeg om aan te passen aan veranderingen.