Vogel

De liefde voor de natuur en het geloof in de kracht ervan waren bij de pionier Alfred Vogel (1902 - 1996) altijd de essentie. Hieronder valt ook een gecontroleerde biologische teelt en het duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen.

Vogel